Monday, December 19, 2011

Sharing: (Bab 3) Fi adab Mua'sharah Wama Yujzi Fi Dawamun Nikah~

Saya merasa terpanggil untuk berkongsi tentang perkara ketujuh dalam kitab Ihya' Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bab yang ketiga yakni seperti mana yang tertulis dalam tajuk entri ini. Meskipun seorang muslimah diberi kemudahan untuk tidak melakukan solat sewaktu didatangi haid, namun secara hakikatnya tidak mudah bagi seorang wanita itu untuk meninggalkan solat waima ketika itu dia didatangi haid. 

Perkara yang berkaitan dengan haid menurut kitab ini adalah seperti yang berikut:

Seorang muslimah itu sebenarnya perlu untuk mengqadha solat yang ditinggalkannya semasa didatangi haid:

1. Jika perempuan dalam keadaan haid mendapati darah haid itu berhenti (dengan melihatnya) sebelum masuknya waktu Maghrib, kira-kira sempat dia solat asar sebanyak satu rakaat, maka baginya wajib qadha solat zohor dan asar.

2. Jika perempuan mendapati darah haidnya kering sebelum masuknya waktu subuh, kira-kira sempat baginya solat Isya' sebanyak satu rakaat, maka wajib baginya qadha solat maghrib dan Isya'. "Dan hal ini (qadha solat yang ditinggalkan semasa haid) adalah sekurang-kurang perkara yang wajib diketahui oleh setiap wanita Islam" (Imam Al-Ghazali).

Huraian bagi kenyataan di atas adalah seperti berikut:

1. Kenapa perlu diqadha solat Asar dan Zohor?

- Kerana perempuan itu hanya menyedari keringnya haid masih dalam waktu Asar, maka baginya wajib solat asar (selepas mandi hadas).

2. Kenapa pula solat Zohor juga perlu diqadha sama?


- Kerana di dalam hukum menjama' (menghimpun solat bagi orang musafir) solat Asar boleh dijama' dan diqosarkan bersama solat Zohor.

- Kerana kecuaian wanita itu sendiri (dari melihat haidnya kering atau tidak), boleh jadi haidnya sudah kering dalam waktu Zohor lagi, langkah Ihtiyat (menjaga hukum) maka perempuan itu juga perlu mengqhada solat Zohor.

3. Dalam perkara solat subuh pun sama :

-Perempuan itu hanya menyedari darah haidnya kering, sebelum masuk waktu subuh, kira-kira sempat solat Isyak satu rakaat (selepas mandi hadas) maka wajib baginya solat Isya' sebab darahnya kering masih dalam waktu Isya'.

-Solat Isya' juga boleh dijama' (bagi musafir) dengan solat Maghrib, maka baginya juga perlu diqadha solat maghrib.

-Di atas kecuaiannya (tidak betul-betul melihat darahnya kering atau tidak dalam setiap waktu solat) maka boleh jadi darahnya sudah kering dalam waktu maghrib lagi (sebab proses keringnya darah itu berlaku secara perlahan- lahan, mungkin perempuan itu hanya menyedarinya dalam waktu subuh, hakikatnya proses pengeringan itu sudah lama berlaku)

-Maka langkah ihtiyat (menjaga hukum) maka adalah bagi perempuan itu perlu di qadha juga solat maghribnya.

Rujukan : Kitab Ihya' Ulumuddin (Jilid ke 2) cetakan Darul Nahwan Nil / Darul Haram Lil Turath, Kaherah. 

Semoga bermanfaat. 
Meninggalkan solat semasa didatangi haid itu bukanlah semudah itu :) 

Rujukan Laman Sesawang: 1 & 2.

Taken from Google Image

~berdoa dan terus mengharapkan redha Illahi...~

No comments: